ផលិតផល

ឧបករណ៍នីឡុង

  • ឧបករណ៍នីឡុងសម្រាប់ម៉ាស៊ីន

    ឧបករណ៍នីឡុងសម្រាប់ម៉ាស៊ីន

    ឧបករណ៍នីឡុង ជាគុណសម្បត្តិដោយខ្លួនឯងនៃទំងន់ស្រាល ងាយស្រួលដាក់ក្នុងតូប ធន់នឹងសំណឹកល្អ អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។ការការពារផ្នែក stell ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មវិស្វកម្មអស់រយៈពេលជិតសាមសិបឆ្នាំមកហើយ ហើយចំណែកទីផ្សាររបស់វាកំពុងកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ សម្រាប់ការចំណាយទាប និងការបំពុលបរិស្ថានទាប។